Menu

Technologie

Při tvorbě webových prezentací používám tyto technologie:

XHTM L dodržujeme syntaxi jazyka XHTML pro tvorbu webových stránek

CSS grafická podoba jednotlivých XHTML prvků je zajištěna pouze pomocí kaskádových stylů, čímž se sníží velikost dokumentu oproti starším přístupům při tvorbě www stránek a tím i jejich rychlost načtení

PHP, SQL, MySQL pro tvorbu dynamických webových stránek a komunikaci s databází MySQL používáme jazyk PHP spolu s databázovým jazykem SQL