Menu

Kategorie: SEO - co to je

On-Page faktory

Optimalizace pro vyhladávače je zejména o tom, jak zvýraznit téma webu.

On-Page faktory

Optimalizace pro vyhladávače je zejména o tom, jak zvýraznit téma webu.

Optimalizace pro vyhladávače je zejména o tom, jak zvýraznit téma webu. Kritéria webu, na základě kterých vyhledávač zjištuje, jak moc se web věnuje danému tématu, jsou dvě.

  •     On-page faktory - náš web by měl psát o daném tématu
  •     Off-page faktory - cizí weby by se měly o našem webu zmiňovat


Zvýrazníme-li pozitivní a omezíme-li negativní on-page a off-page faktory, dostane se náš web ve výsledcích vyhledávání dané fráze na přední místa.
On-page faktory

Nejdůležitější on-page faktory jsou tyto:

  •  
  •     Umístění klíčových slov v kódu
  •     Hustota klíčových slov
  •     Prominence klíčových slov
  •  

Umístění klíčových slov

Pokud bude stránka nadepsaná titulkem „tvorba webových stránek“, pak to jistě bude mít o obsahu větší vypovídací hodnotu, než kdyby se tato fráze vyskytla v obyčejném textu např. v odstavci. Zde je seznam některých tagů seřazených podle odhadované důležitosti pro Google (tedy více méně i pro ostatní vyhledávače):
Prvek kódu (tag)    Popis
title    10 - 60 písmen, žádné speciální znaky, blízko začátku dokumentu
nadpisy h1, h2, h3    Od h1 až po h6 se důležitost snižuje
url adresa stránky    První slovo má největší váhu, druhé druhou největší, atd. Slova oddělujeme pomlčkami, znak _ funguje jako spojující znak
název domény    Důležitost bude logicky ubývat, jelikož jsou tím znevýhodněny nově vznikající weby (webů přibývá, ale vhodných domén je stále stejně)
a (text a atribut title odkazu vedoucího jak ven, tak na danou stránku (zpětný odkaz))    Téma našeho webu určují uživatelé, kteří na web odkazují a tímto odkazem web pojmenují. Odkazy na našem webu by zas měly vést na vhodné stránky - za odkazy na našem webu si ručíme sami.
strong/bold, em/italic, li, atd.    zvýrazněný text a text v nějakém logicky strukturovaném seznamu má větší váhu než obyčejný text např. v odstavci
Hustota klíčových slov

Hustota klíčových slov/frází ve stránce by měla být cca 2-10%. Pokud bude hustota větší, pak to naopak vyhledávači uškodí, protože to bude považovat za spam. Tomuto efektu se také říká Over-Optimization Penalty (OOP).
Prominence klíčových slov

Prominence znamená v tomto ohledu jak vysoko se klíčová slova zobrazují na stránce - přeneseně řečeno, je to výsledné "těžiště" těchto klíčových slov. Důležitost prominence má opět své opodstatnění. Když uživatel přijde na stránku, čte text od shora dolů. Čili co je napsáno dole, k tomu už se ve většině případů ani nedostane. Čím je klíčové slovo níže, s tím menší pravděpodobností si ho uživatel všimne a tedy i vyhledávač mu přisoudí nižší váhu. Prominence se uvádí v %.

print Formát pro tisk