Menu

Kategorie: SEO - co to je

Off-Page faktory

Off-page faktory jsou elementy mimo danou webovou stránku ...

Off-Page faktory Off-page faktory jsou elementy mimo danou webovou stránku ...  Off-page faktory jsou elementy mimo danou webovou stránku, které ji ovšem nějak popisují (např. odkazem -> dobré webdesignerské studio). Off-page faktory 

Off-page faktory jsou v více méně jen dva: text (a atribut title) odkazů vedoucích na danou stránku počet (a kvalita) těchto odkaz

 Význam odkazu jak ho vidí vyhledávač spočívá v tom, že pokud je náš web/stránka kvalitní, pak na ni někdo rád dá odkaz ať už v nějakém fóru, nebo na svých vlastních stránkách. Tedy sami internetoví uživatelé určují, který web je kvalitní a který není a jakému se věnuje tématu.

Kvalita vs. kvantita Může se zdát, že čím více odkazů, tím lépe. Avšak toto tvrzení je pravdivé jen z části. Důležitá je také kvalita odkazů. Weby zabývající se vyšíváním budou vědět pramálo o programování, čili odkazy na webu s vyšíváním odkazující se na web o programování nebudou mít velkou váhu. Naopak když se web o programování odkazuje na podobně zaměřený web (tedy také o programování), pak je odkaz velmi kvalitní, tudíž přínosný pro ranking stránky (tj. umístění ve výsledcích vyhledávání). Mezi webmastery probíhají dnes a denně vzájemné výměny odkazů, ne vždy se ale podaří vyměnit si odkaz s podobně zaměřeným webem - kvalita je většinou nahrazována kvantitou. Jak získávat zpětné odkazy?

Relativně snadno se dají získat registrací stránek do různých katalogů, nejlépe oborově zaměřených. Dále je přínosná výměna odkazů, nejlépe se stejně zaměřenými weby. Vhodná je taktéž publikace odborných článků v internetových fórech - zde bývá možnost vložit zpětný odkaz.

print Formát pro tisk