Menu

Jak budeme postupovat

Vaše nové www stránky

Výběr užitečného obsahu
Ve spolupráci se mnou provede výběr užitečného obsahu budoucího webu.

Koncept stránek - informační architektura
Navrhnu Vám informační architekturu pro vybraný užitečný obsah budoucí podoby webu.

Spojení informační architektury a vizuálního zážitku
Po odsouhlasení informační architektury se rozhodnete pro zadání grafické podoby svého webu.

V dostatečné podobě jsem schopen návrh grafiky provést sám.
Další možnost je objednat grafiku u specializované firmy.

První testování použitelnosti
Záleží na Vás v krocích si bude přát testovat použitelnost vznikajících stránek.

V této fázi, tedy ještě před implementací, je první test velice účinný a obvykle dokáže eliminovat "vícenáklady", které by jinak mohly vzniknout při následné implementaci (programování) webu.

Další spolupráce spočívá především v:

Vše výše uvedené vždy s ohledem na vývoj konkurence ve vašem oboru.

Váš e-mail
Předmět
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Zpráva